Aksjologiczny wymiar małżeństwa i rodziny po usamodzielnieniu się dzieci

10 – 11.06.2003

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Problemy aksjologiczne w edukacji dorosłych

wygłoszony wykład pt.:
Aksjologiczny wymiar małżeństwa i rodziny po usamodzielnieniu się dzieci