Asystencja jako szczególny dialog wychowawcy i wychowanka w pedagogice ks. Jana Bosko

03.12.2010

Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Podstaw Pedagogiki
IV Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu
NAUCZYCIELE DIALOGU – KIM SĄ, KIM BYĆ POWINNI, KIM MOGĄ BYĆ

Wygłoszony referat:
Asystencja jako szczególny dialog wychowawcy i wychowanka w pedagogice ks. Jana Bosko