Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie

09.11.2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Pedagogiki specjalnej w Warszawie
DIALOG WARUNKIEM TRWANIA I ROZWOJU OSÓB I SPOŁECZEŃSTW

wygłoszony referat:
Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie