Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej. Badania empiryczne

Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
VII Augustowskie Spotkania Naukowe
Edukacja w Dialogu i Perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)

Wygłoszony referat i zgłoszony do publikacji:
Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej. Badania empiryczne