Kultura jakości jako czynnik sprzyjający integracji nauczycieli akademickich i studentów na przykładzie małej i dużej uczelni

19 – 20.05.2008

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XVII Ogólnopolski Zjazd Naukowy
KULTURA AKADEMICKA W OGLĄDZIE PEDAGOGICZNYM

Wygłoszony referat:
Kultura jakości jako czynnik sprzyjający integracji nauczycieli akademickich i studentów na przykładzie małej i dużej uczelni