O mnie

„Pochodzę z Kotliny Kłodzkiej. Urodziłam się w Ząbkowicach Śląskich, a wychowałam w Kamieńcu Ząbkowickim. Kocham góry. Jestem matką dwóch wspaniałych córek”

Kierunki badań

  • Pedagogika rodziny
  • Psychologia rodziny
  • Pedagogika przedszkolna
  • Psychologia rozwojowa
  • Dydaktyka etyki i filozofii
  • Pedeutologia
  • Edukacja permanentna
  • Samotność i osamotnienie
  • Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia tożsamości płciowej u młodzieży