Pełnione funkcje

 

 • 2013-2016 – członek Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału
 • od 2003 – 2012 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2012-2016 – członek Podkomisja Dydaktyczna Instytutu Filozofii
 • 2012-2016 – członek Podkomisja Dydaktyczna Instytutu Psychologii
 • 2012-2016 – członek Podkomisja Dydaktyczna Instytutu Ekologii i Bioetyki
 • od 2012 – pełnomocnik dziekana do spraw pedagogizacji
 • od 2010 – pełnomocnik dziekana do spraw praktyk
 • 2010-104 – opiekun sekcji psychologów w poradni „Dewajtis”
 • od 2008 – członek Rady Wydziału
 • od 2008 – kierownik Studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie
 • od 2005 – członek zarządu Fundacji „Ad Futurum”
 • od 2004 – członek redakcji strony internetowej edukacji filozoficznej: „e-myślnik”, działającej przy Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Funkcje w ciałach wydawniczych

 • od 1014 – recenzent anglojęzycznego czasopisma internetowego: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies