Wykształcenie

24.05.2004

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiki
Zatwierdzenie stopnia Doktora Nauk Humanistycznych przez Radę Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego

17.05.2005

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiki
Obrona pracy doktorskiej pt: „Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci. Studium empiryczne syndromu pustego gniazda”, której promotorem była prof. Barbara Smolińska–Theiss

od 1.10.1997

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek psychologii
rozpoczęcie studiów doktoranckich

1993 – 1997

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
Specjalizacja: pedagogika społeczna
dyplom magistra w zakresie pedagogiki

1991 – 1996

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa
Instytut Studiów nad Rodziną
dyplom magistra z specjalności psychologii rodziny