Artykuły

RECENZJE

  • Recenzja wydawnicza podręczników do nauczania przedsiębiorczości pt.: „Warsztaty przyszłości” dla Związku Nauczycielstwa Polskiego 2001.
  • Recenzja: Warsztaty przyszłości, red. D. Obidniak, Studia Gdańskie 2002-2003, nr XV-XVI, s. 224-227.
  • Recenzja: U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Forum Pedagogiczne 2014, nr 1, s. 271-273.
  • Review of the book: Distant Love. Models of living in the global era by Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim. Cambridge 2014, 220 pp., Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2016, nr 16(3), s. 72-73.

Lista artykułów:

https://scholar.google.pl/citations?user=Fc1rOhMAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Sabina-Zalewska