Samowychowanie w ujęciu o. Józefa Kentenicha

15.11.2006

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej
WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

wygłoszony referat:
Samowychowanie w ujęciu o. Józefa Kentenicha