Przewodniczenie sesjom na konferencjach

Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii

23-24.09.2011 Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Główne problemy współczesnej etyki

13.05.2008 Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Sekcję Etyki Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego