Sympozja i konferencje samodzielnie zorganizowane lub współorganizowane

Myśl pedeutologiczna i edukacja permanentna nauczycieli

25.10.2003 I Pedoutologiczna Konferencja Naukowa zorganizowana w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin przy współpracy z dr Agnieszką Orkwiszewską

Wokół dyspozycji wychowawczych nauczycieli

20.03.2004 Sympozjum Naukowe zorganizowane dla nauczycieli czynnych zawodowo w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin przy współpracy z dr Agnieszką Orkwiszewską

Zapobieganie sieroctwu społecznemu – dzień dzisiejszy i szanse

22.06.2007 Konferencja naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin

Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii

23-24.09.2011 Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przy współpracy z Prof. dr hab. Adamem Groblerem i dr Wandą Kamińską