Szkolenia przeprowadzone

3.12.2007

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Warsztaty pt: „Przeciwdziałanie przemocy i agresji na terenie szkoły”

2 – 3.12.2005

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny (dla nauczycieli czynnych zawodowo)
Wykłady:

  • „Społeczny sens edukacji”
  • „Stosunki interpersonalne w klasie”
  • „Psychologiczne uwarunkowania pracy nauczyciela”

24.11.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Zespół Szkół nr 1 w Konstancinie Jeziornej
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Warsztaty pt: „Konflikty w zespole klasowym i sposoby ich rozwiązywania”

17 – 18.10.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny (dla nauczycieli czynnych zawodowo)
Wykłady:

  • „Społeczny sens edukacji”
  • „Stosunki interpersonalne w klasie”
  • „Psychologiczne uwarunkowania pracy nauczyciela”

2 – 4.02.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Kurs Kwalifikacyjny (przygotowania do pracy edukatorskiej)
Wykład pt: „Umiejętności psychologiczne w pracy edukatorskiej”

29.01.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny (dla nauczycieli czynnych zawodowo)
Wykład pt: „Społeczny sens edukacji. Pojęcie edukacji”

28.01.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny (dla nauczycieli czynnych zawodowo)
Wykład pt: „Stosunki interpersonalne w klasie”

29 – 30.01.2003

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny (dla nauczycieli czynnych zawodowo)
Wykład pt: „Metodyka nauczania. Dydaktyka ogólna a szczegółowa sytuacja dydaktyczna”

12.11.2002

Instytut Sióstr Szensztackich
Wykład formacyjny dla sióstr pt.: „JA – realne, JA – idealna”

3.12.2002 – 22.10.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenie członków rad pedagogicznych szkół z okręgu grójeckiego pt: „Projektowanie programu profilaktyki uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania) oraz zapobieganie agresji i patologii w środowisku szkolnym”

16.10.2002

Instytut Sióstr Szensztackich
Wykład formacyjny dla sióstr pt.: „Struktura osobowości”

28.09 – 10.01.2003

Kuria Warszawska
Seria szkoleń katechetów diecezji warszawskiej pt.: „Ocena w katechezie. Ocenianie wspierające rozwój ucznia”

30.08.2002

Instytut Sióstr Szensztackich
Wykład do 150 osobowej grupy młodzieży pt.: „Zakłócenia w komunikacji. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pokoleniami”

26 – 28.08.2002

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
Kurs dla nauczycieli języka angielskiego
Szkolenie z psychopedagogiki

22 – 24.08.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Kurs organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Wykład pt.: Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji

24 – 27.06.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

2001/2002

Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Prymasowskiej Fundacji im. Kard. A.Hlonda
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli

  • opracowanie programu kursu
  • współprowadzenie kursu

12 – 13.04.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenie dyrektorów placówek oświatowych pt. „Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna w zarządzaniu placówkami oświatowymi. Zapobiegania narkomanii. Zakres kontaktów szkoła-policja w przypadku wykrycia narkotyków na terenie placówki oświatowej”

14.03.2002 – 9.04.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Wykład dla nauczycieli czynnych zawodowo: „Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego nauczyciela. Narzędzia mierzenia jakości pracy własnej nauczyciela”

8.01.2002

I Katolickie Liceum Społeczne
Szkolenie dla rady pedagogicznej w zakresie metod aktywizujących i motywacji do uczenia

13.01.2002 – 29.01.2002

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Kurs organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Wykład pt.: Organizacja procesu dydaktycznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji

28.11.2001

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli
Wkład dla nauczycieli czynnych zawodowo „Ocena opisowa w nauczaniu interakcyjnym”