O mnie

„Pochodzę z Kotliny Kłodzkiej. Urodziłam się w Ząbkowicach Śląskich, a wychowałam w Kamieńcu Ząbkowickim. Kocham góry. Jestem żoną i matką dwóch wspaniałych córek”

dr Sabina Zalewska – Adiunkt
Instytut Filozofii, Katedra Etyki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
e-mail: s.zalewska@uksw.edu.pl

Kierunki badań

  • Pedagogika rodziny
  • Psychologia rodziny
  • Pedagogika przedszkolna
  • Psychologia rozwojowa
  • Dydaktyka etyki i filozofii
  • Pedeutologia
  • Edukacja permanentna
  • Samotność i osamotnienie