Monografie

  1. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej,  Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2016. fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_XL
  2. Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Warszawa 2015. indeks
  3. Relations and marriage bond in the empty nest syndrom, Warszawa 2014. indeks4
  4. Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, Warszawa 2012. indeks1
  5. Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Warszawa 2009. indeks3
  6. Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, A. Jaworska, S. Zalewska (red.), Warszawa 2006.
  7. Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu, Warszawa 2002. indeks2

 

 

mysl