Przebieg pracy

od 1.09.2012 – 30.06.2013

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Andrzej Boboli „Bobolanum”

Zajęcia zlecone:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika rodziny
 • dydaktyka etyki i filozofii

od 1.09.2012

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2.

Konsultacje psychologiczne

od 1.10.2008

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Wykład dla rodziców w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, www.uniwersytet-dzieciecy.pl

od 18.02.2008

Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Dewajtis”
www.poradnia.dewajtis.pl

praca na zasadzie wolontariatu

22.02 – 30.09.2007

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Andrzej Boboli „Bobolanum”

Zajęcia:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika rodziny
 • dydaktyka etyki i filozofii

od 19.02.2007

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
Kierunki: Turystyka, Filologia Polska, Geografia, Pedagogika

Zajęcia:

 • pedagogika ogólna
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia wychowawcza
 • dydaktyka
 • wiedza o rodzinie

01.02.2006

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Mianowanie na stanowisko adiunkta

od 10.12.2004

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
Studia Podyplomowe: Kształtowanie umiejętności wychowawczych

Zajęcia:

 • praca w grupach
 • metoda metaforyczna
 • seminarium dyplomowe

od 1.10.2003

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Instytut Filozofii
Sekcja: Etyki
Katedra: Etyki
Stanowisko: asystent

Prowadzone zajęcia:

 • dydaktyka ogólna
 • dydaktyka szczegółowa etyki

Wydział Humanistyczny
Instytut Pedagogiki

Prowadzone zajęcia:

 • dydaktyka ogólna

od 1.10.2003

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
Studia Podyplomowe: Pedagogika z dydaktyką

Zajęcia:

 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • seminarium dyplomowe

Studia Podyplomowe: Wychowanie Do Życia w Rodzinie

Zajęcia:

 • psychologia ogólna
 • psychologia rodziny
 • społeczne uwarunkowania patologii
 • seminarium dyplomowe

Studia podyplomowe: Polski z historią

Zajęcia:

 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna

od 10.02.2003

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Zajęcia zlecone:

 • wiedza o rodzinie
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna

od 1.10.2002

 

Współpraca na zasadzie wolontariatu

30.09.2002 – 1.10.2002

TLSA

Opracowanie i wdrożenie testowego programu rekrutacji i doboru pracowników ze szczególnym uwzględnieniem cech osobowościowych rekrutowanych

od 1.09.2000 do 30.10.2003

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Instytut Psychologii
Sekcja: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza, Małżeństwa i Rodziny
Katedra: Psychologia Małżeństwa i Rodziny
Stanowisko: asystent

Prowadzone zajęcia:

 • psychologia wychowawcza
 • psychologia moralności
 • dydaktyka szczegółowa etyki

od 16.02.2000

Papieski Wydział Teologiczny, Siedlce
Sekcja: Jana Chrzciciela

Zajęcia:

 • dydaktyka ogólna i katechetyczna

od 1.12.1995 do 1.09.2000

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Instytut Studiów nad Rodziną
Katedra: Psychologii
Stanowisko: asystent

Prowadzone zajęcia:

 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia społeczna
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia rodziny

1992 – 1996

Ośrodek Pomocy Społecznej CARITAS

Praca na zasadzie wolontariatu
Opieka nad ludźmi starszymi, pomoc im, organizowanie dla nich zajęć dodatkowych (samokształceniowych) oraz imprez okolicznościowych