Archiwa tagu: Prezentacja

Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci

28 października 2016 zostałam poproszona o wygłoszenie referatu na temat: „Jak przygotować się do wieku nastoletniego?”. Poprosiły mnie panie prowadzące niezwykłe przedsięwzięcie: Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci.
Jestem zachwycona tą inicjatywą. Takie działalności zawsze mnie pociągały. Oto kilka słów o tym przedsięwzięciu:
„Mamy Dzieci to inicjatywa powołana przez mamy. Skierowana jest do wszystkich, którym zależy na polepszeniu jakości życia rodzinnego, szczególnie do mam z dziećmi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz rodziny.Bezpłatne spotkania mają na celu wspieranie kobiet w wypełnianiu ich życiowych ról (żony i mamy) oraz budowanie trwałych więzi rodzinnych jak również poszerzanie wiedzy z zakresu wychowywania dzieci poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, zabaw i spotkań tematycznych. rodzina_n
Zaproszeni goście są ekspertami w danym temacie. Prowadzą spotkania nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia finansowego.
Spotkania nie mają charakteru modlitewnego, ale we wszystkich działaniach inicjatywy kierujemy się nauką Kościoła Katolickiego, szczególnie w sferze życia rodzinnego i małżeńskiego. Koordynatorkami spotkań są 2 kobiety i mamy: Aldona Piekarska i Anna Szpindler . W cotygodniowych spotkaniach uczestniczy około 15 -20 osób.Spotykamy się raz w tygodniu o godz. 10.00 i raz w miesiącu o godz. 18.00 w salce przy kościele św. Wincentego a Paulo.Powołanie inicjatywy rodziców, wynika z zaostrzonych ataków na wartości rodzinne i na naukę Kościoła w sferze etyki rodzinnej, a także z własnych doświadczeń oraz z rozmów z mieszkańcami Otwocka, które wskazują zapotrzebowanie na taką formę działalności. Mamy nadzieję, że rozszerzymy nasz program docierając do wszystkich dla których wyżej wymienione wartości są ważne (ojców, dziadków, opiekunów).”
Referat który przygotowałam:
Muszę przyznać, że była to bardzo miła wizyta i mam nadzieję, że nie ostatnia 🙂

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Etyka- Rodzina – Społeczeństwo

100_8727Serdecznie zapraszam na Międzynarodową Konferencję Naukową

Etyka- Rodzina – Społeczeństwo

która odbędzie się w dniach  20-21 maja 2015 w Rzeszowie

Program konferencji

Program Etyka Rodzina Społeczeństwo Rzeszów 2015

Wygłoszony referat:

Rzeszów 2015

Refleksje pokonferencyjne:

Uniwersytet Rzeszowski to bardzo przyjazne miejsce. Konferencja była bardzo sprawnie zorganizowana. Organizatorzy byli elastyczni i umieli dopasować się do zmieniającej się sytuacji. Jednak siła tej konferencji były interesujące referaty i LUDZIE. Niezwykle mili, życzliwi i pomocni. Zawarłam wiele nowych znajomości z naukowcami prowadzącymi ciekawe i wnoszące świeże spojrzenie naukowcami. Wiele interesujących rozmów naukowych toczyło się w kuluarach konferencji. To było ciekaw doświadczenie. Polecam serdecznie.

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA O RODZINIE

Serdecznie zapraszam na ciekawą konferencję poświęconą rodzinie!

Szeroka problematyka, prezentacja ciekawych badań, wielkie indywidualności życia naukowego.

XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, Kielce 2014

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ W RODZINIE  I SPOŁECZEŃSTWIE

14-15 maja 2014

 
PATRONAT KONFERENCJI:

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ
PREZYDENT MIASTA KIELCE
STAROSTOWIE POWIATOWI
REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

 

Miejsce obrad Konferencji: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
• ZAKŁAD PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
• ZESPÓŁ DS. RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM PRZY WOJEWODZIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
• GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KIELCACH
• ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI
• WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA KIELCE
• KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
V-ce PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
dr Tadeusz Sakowicz (I sekretarz), dr Krzysztof Gąsior (II sekretarz), ks. dr Sławomir Chrost, dr Sylwester Bębas, dr Marta Wilk, dr Monika Wojtkowiak, mgr Katarzyna Potaczała-Perz

 

KONFERENCJĘ POPRZEDZA MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM
KS. PROF. DR. HAB. KAZIMIERZA RYCZANA – Biskupa Diecezji Kieleckiej
Kościół Świętej Trójcy przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach
ul. Jana Pawła II

PROGRAM KONFERENCJI

14 MAJA 2014 r. (środa)

9.00 – 10.00 Msza św. pod przewodnictwem JE ks. prof. dr hab. Kazimierza Ryczana (biskupa kieleckiego). Kościół Św. Trójcy
OTWARCIE KONFERENCJI –  aula główna CEART UJK w Kielcach,
Ul. Krakowska 11

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji: ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
Przywitanie Gości, wystąpienia oficjalne: Wojewody Świętokrzyskiego,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Kieleckiego,
Prezydenta Miasta Kielce

SEKCJA PLENARNA – aula główna CEART UJK w Kielcach

10.30 – 10.50 Wykład inauguracyjny Ks. prof. zw. dr hab. Jan ŚLEDZIANOWSKI (WSD Kielce, WSH Radom)  –  Jan Paweł II o miłości i sprawiedliwości rodzinnej i społecznej
10.50 – 11.10 Prof. zw. dr hab. Andrzej BAŁANDYNOWICZ (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Cnota bezwarunkowej
miłości rodziców-opiekunów predyktorem integralnego rozwoju  i
wychowania dziecka
11.10 – 11.30 Dr hab. Anna KIESZKOWSKA (UJK Kielce) – Bezpieczeństwo
ontologiczne a niepokój egzystencjalny wykluczonych społecznie i ich
rodzin
11.30 – 12.00 Prof. dr hab. Norbert H. WEBER (Technische Universität Berlin) –
„Czy istnieje sprawiedliwość w pedagogice? – sprawiedliwość jako
zasada pedagogiczna”
12.00 – 12.30 Insp. Grzegorz JACH (Komenda Stołeczna Policji w Warszawie) – Krajowy Program „Profilaktyka a Ty”

12.30 – 13.30 PRZERWA OBIADOWA
OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA I.
SPRAWIEDLIWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE I KULTURZE
Prowadzenie: Prof. dr hab. Mirosław ŚMIAŁEK (UAM Poznań),
Prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ (UKSW Warszawa)

13.30 – 13.45 Prof. dr hab. Dorota KORNAS-BIELA (KUL JP II – Lublin) – Obrona
życia jako principium sprawiedliwości i miłości społecznej. Przesłanie
W. Fijałkowskiego
13.45 – 14.00 Prof. zw. dr bab. Eugeniusz SAKOWICZ (UKSW Warszawa), Miłość w rodzinie – sprawiedliwość w społeczeństwie. „Wizja” religii niechrześcijańskich
14.00 – 14.15 Prof. dr hab. Mirosław J. ŚMIAŁEK (UAM Poznań) –
Sprawiedliwość i miłość w przywództwie rodzinnym
14.15 – 14.30 Dr Stanisław MICHAŁOWSKI (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) –
Kategoria domu rodzinnego.  Propozycja personalistyczno-
chrześcijańska a patriotyzm i kultura ducha
14.30 – 14.45  Dr Aneta  SMOLIŃSKA (UJK Kielce) – Różnorodne uwarunkowania
sprawiedliwości i miłości w rodzinie i  społeczeństwie ujęte w
aspekcie kulturoznawczym
14.45 – 15.00  Prof. dr hab. Henryk CUDAK (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) –
Wybrane komponenty jakości życia wspólnoty rodzinnej

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Mgr Wioleta ADAMCZYK – BĘBAS  (WSH w  Radomiu, UJK Kielce)  –
Jakość macierzyństwa na tle przemian współczesnej Europy
15.45 – 16.00  Mgr Lyudmiła MIRZOYAN (Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w
Krakowie) – Wartości w życiu człowieka jako decydujący wyznacznik
moralności. Polska rodzina w Polsce i polska rodzina w Kazachstanie
16.00 – 16.15  Dr Anna RÓŻYŁO (WZNoS KUL w Stalowej Woli) – Koncepcja relacji „bez porażek” T. Gordona jako strategia komunikacji zabezpieczająca i rozwijająca poczucie sprawiedliwości
16.15 – 16.30 Dr Andrzej GOŁĘBIOWSKI (WSH Radom), Biznes społecznie odpowiedzialny – refleksje wokół idei sprawiedliwości społecznej
16.30 – 16.45  Dr Barbara KIEREŚ (KUL Jana Pawła II) – Cnota sprawiedliwości a
relacje w rodzinie
16.45 – 17.00 Dr Tadeusz SAKOWICZ (UJK Kielce) – Sprawiedliwość i miłość w rodzinie podstawą sprawiedliwości i miłości w społeczeństwie
17.00 – 17.15  Dr Anna WILECZEK (UJK Kielce) – „Uczuleni na rodzinę”…
Językowe konceptualizacje „niesprawiedliwości” w języku i dyskursie
nastolatków
17.15 – 17.30  Dr Danuta ZIĘTEK (WSH Radom) – Rodzina jako podstawowa
Jednostka społeczna – wybrane aspekty społeczne i prawne

SEKCJA II.
OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ MIŁOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE
Prowadzenie: Prof. UR dr hab. Grzegorz GRZYBEK (Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów),  Dr Urszula KAZUBOWSKA (USz – Szczecin),

13.30 – 13.45 Prof. UR dr hab. Grzegorz GRZYBEK, mgr Agnieszka BIELAK
(Uniwersytet Rzeszowski) – Sukces w małżeństwie a miłość i
szczęście w założeniach „etyki rozwoju”
13.45 – 14.00 Dr Sabina ZALEWSKA (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie) – Samotność i osamotnienie a mitologizacja
życia małżeńskiego
14.00 – 14.15 Dr Urszula KAZUBOWSKA (USz – Szczecin), ..Miłość w rodzinie, jej oblicza i znaczenie dla funkcjonowania rodziny…
14.15 – 14.30  Dr Anna STAWECKA (UJK Kielce) – Kochać mimo wszystko –
rodzice wobec problemu przewlekłej choroby dziecka
14.30 – 14.45  Dr Karol BIDZIŃSKI (UJK Kielce) – Miłość w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież
14.45 – 15.00  Dr Maria ŁUKAWSKA (SP 4 Tarnobrzeg, WSH Radom) – Stosunki
interpersonalne w rodzinie i ich znaczenie dla rozwoju i zachowania
dziecka

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.45 – 16.00  Doc. dr Dorota LUBER (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda) – Relacje partnerskie w małżeństwie i w rodzinie
16.00 – 16.15  Dr Małgorzata GAWLE-WIERNASZ (WSH w Radomiu, Wydział
zamiejscowy w Mielcu) – Miłość rodzicielska a dialog jako przestrzeń wzajemnego bycia
16.15 – 16.30  Ks. dr Marcin GŁOWIŃSKI (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) – Relacje
wspólnotowe w rodzinie i ich znaczenie dla wychowania osoby
16.30 – 16.45  Dr Krystyna KORNETA (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) –
Wyznaczanie granic w rodzinie
16.45 – 17.00     Dr Tomasz ŁĄCZEK (UJK Kielce) – Rodzina i szkoła jako
podstawowe środowiska kształtujące pojęcie sukcesu życiowego w
percepcji młodzieży szkolnej
17.00 – 17.15  Dr Anna ŚLIWIŃSKA (UJK Kielce) – Rola muzyki w procesie
integracji i wspierania twórczego rozwoju rodziny
17.15 – 17.30  Dr inż. Alina Maria BASAK (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) –
Aspiracje życiowe dzieci wychowywanych w domu dziecka i w  środowisku rodzinnym
17.30 – 17.45  Mgr Jadwiga ZAPAŁA, prof. dr. hab.  Bożena ZAWADZKA,
mgr Mirosława TEKIEL (Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Choroba przewlekła seniora, jako wyzwanie dla rodziny

SEKCJA III.
FILOZOFICZNE I RELIGIJNE PODSTAWY SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
prowadzenie: Prof. dr hab. Andrzej SOWIŃSKI (Uniwersytet Szczeciński), Ks. prof. dr hab. Roman JUSIAK (KUL Jana Pawła II – Lublin)

13.30 – 13.45  Dr Teresa ZAWOJSKA  (SGGW w Warszawie) – Rodzina a społeczeństwo w optyce filozofii klasycznej
13.45 – 14.00  Prof. dr hab. Andrzej SOWIŃSKI (Uniwersytet Szczeciński) –
Patriotyczna formacja dziecka w rodzinie
14.00 – 14.15  Ks. mgr Mariusz KARBOWSKI  (UKSW w Warszawie) –  Noetyczny
wymiar miłości w społeczeństwie
14.15 – 14.30  Prof. dr hab. Dariusz ADAMCZYK (WSH Radom) – Aktualność zasad
moralnych dotyczących przekazywania życia ludzkiego – w świetle
encykliki Humane vitae
14.30 – 14.45  Dr Paweł SOKOŁOWSKI (KUL Jana Pawła II – Lublin) – Revelatio Dei
i Caritas, czyli teologiczne ujęcie miłości małżeńskiej i rodzinnej
14.45 – 15.00  Dr Ondrej ŠTEFAŇAK (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku) – Atmosfera ogólna i religijna w rodzinach młodzieży słowackiej

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Magdalena PARZYSZEK (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) –  Miłość źródłem przemiany człowieka. Rozważania na kanwie nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego
15.45 – 16.00  Prof. dr hab. Roman JUSIAK (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) – Chrześcijańska sprawiedliwość podstawą harmonii w rodzinie i społeczeństwie
16.00 – 16.15  Ing. PhD. Jaroslava KMECOVÁ (St. Elizabeth University of Public
Health  and Social Work Sciences – Bratislava) – Rozvoj rodiny v kontexte
personalizmu (Development of the family in context of personalism)
16.15 – 16.30  Ks. dr Mariusz SZTABA (KUL Jana Pawła II w Lublinie) – „Caritas in
veritate” jako podstawowa zasada życia rodzinnego i polityki
rodzinnej. Refleksja w świetle nauki społecznej Kościoła katolickiego
16.30 – 16.45  Dr Zofia FRĄCZEK (Uniwersytet Rzeszowski) – Miłość jako
kategoria aksjologiczna. O potrzebie wychowania przez miłość i do
miłości
16.15 – 16.30  Dr hab. Danuta OPOZDA, Lic. Justyna MARCINKOWSKA, Lic.
Magdalena LEŚNIAK (KUL Jana Pawła II) – Odpowiedzialność
osobista młodzieży za rozwój rodziny w aspekcie naturalnych metod
planowania rodziny
16.45 – 17.00  Ks. dr Sławomir CHROST (UJK Kielce) – Stosunek młodzieży
gimnazjalnej do wybranych norm moralnych zawartych w Dekalogu
17.00 – 17.15  Dr Aldona MOLESZTAK (UKW Bydgoszcz) – Wybrane aspekty
sprawiedliwości  i  miłości we współczesnej rodzinie polskiej
17.15 – 17.30  Dr Agata POPŁAWSKA (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku) –  Znaczenie miłości i odpowiedzialności w rodzinie

SEKCJA IV.
SPRAWIEDLIWOŚĆ I  MIŁOŚĆ ZAGUBIONA
prowadzenie: Prof. dr hab. Teresa SOŁTYSIAK (UKW Bydgoszcz), Doc. dr Sylwester BĘBAS (WSH Radom)

13.30 – 13.45 Dr hab. Hanna ŻURAW (Pedagogium WSNS Warszawa) –
Nowy humanizm w edukacji wobec kwestii życia w rodzinie
13.45 – 14.00 Dr hab. Teresa SOŁTYSIAK, Katarzyna GÓRKA, Mateusz
LESZCZYŃSKI (UKW Bydgoszcz) –   Zagrożenia w rodzinach w narastającym konsumeryzmie
14.00 – 14.15 Prof. dr hab. Witold STARNAWSKI (UKSW Warszawa) – Etatyzacja i
indywidualizacja –  dwa zagrożenia rozwoju rodziny
14.15 – 14.30  Dr Barbara -Małgorzata KAŁDON (UKSW Warszawa) –  Przemoc w rodzinie przejawem jej dysfunkcjonalności
14.30 – 14.45  Prof. dr hab. Barbara KAŁDON  (UKSW Warszawa) –  Brak miłości rodzicielskiej determinantem uczestnictwa w subkulturach młodzieżowych
14.45 – 15.00  Dr Paulina FORMA (UJK Kielce) – Czynniki różnicujące
kompetencje rodzicielskie w  sytuacji rozwodu a dobro dziecka

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Agnieszka ZABOROWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II) – Lokalna polityka prorodzinna jako społeczna odpowiedzialność za rodzinę
15.45 – 16.00  Mgr Małgorzata M. PTAK (UAM Poznań) –  Wspólnota rodzinna (nie)bezpieczna przestrzeń rozumienia sprawiedliwości
16.00 – 16.15  Dr Leokadia SZYMCZYK (GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach) – Specyficzne potrzeby dzieci przewlekle chorych i konsekwencje ich niezaspokojenia w rodzinie
16.15 – 16.30  Dr Sylwester BĘBAS (WSH Radom) – Zagrożenia macierzyństwa i
ojcostwa we współczesnym świecie
16.30 – 16.45  Prof. dr hab. Sławomir CUDAK (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
– Postawy rodzicielskie determinujące osamotnienie dziecka we
własnej rodzinie
16.45 – 17.00  Dr Lidia PAWELEC (UJK Kielce) – Zjawisko eurosieroctwa XXI w.
17.00 – 17.15  Mgr Krzysztof CZEKAJ (Areszt Śledczy w Kielcach) – Współpraca
Aresztu Śledczego z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zajęć profilaktycznych oraz programów readaptacyjnych
17.15 – 17.30      Dr Lidia ZASACKA  (UJK Kielce) – Zasada  sprawiedliwości w
aspekcie etyki medycznej
SEKCJA V.
SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ ODNALEZIONA – POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPEUTYCZNA I RESOCJALIZACYJNA
prowadzenie: Prof. dr hab. Zdzisław MAJCHRZYK (UKSW Warszawa), dr Monika WOJTKOWIAK (UJK Kielce)
13.30 – 13.45  Prof. dr hab. Zdzisław MAJCHRZYK (UKSW Warszawa) –  Leczenie i resocjalizacja przewidywane ustawą o Krajowym  Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
13.45 – 14.00  Dr Krzysztof GĄSIOR (UJK Kielce), Prężność rodziny wobec przeciwności losu
14.00 – 14.15  Dr Marek R. KALAMAN (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej)  Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym w polskim prawie penitencjarnym
14.15 – 14.30  Mgr Agnieszka NADZIEJA-MAZIARZ (KUL Lublin) – Następcy Johna
Augustusa – rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich
14.30 – 14.45  Dr Kinga KALETA, dr Justyna MRÓZ (UJK Kielce) – Psychologiczne
koncepcje przebaczenia i wybrane modele terapii oparte na
przebaczeniu
14.45 – 15.00  Mgr Szymon GUŹNICZAK (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach) – Sprawiedliwość regułą współżycia społecznego

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Agnieszka MIERNIK (UJK Kielce) – „Jakie to szczęście
zapomnieć o sobie dla drugiego”. O miłości  i sprawiedliwości w
baśniach
15.45 – 16.00  Dr inż. Lech HYB  (Wyższa Szkoła Handlowa) – Niedostosowanie
społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych – jako element zagrożenia bezpieczeństwa rodziny
16.00 – 16.15  Dr Monika WOJTKOWIAK, mgr Katarzyna POTACZAŁA-PERZ (UJK
Kielce) – Sprawiedliwość i miłość w opinii studentów pedagogiki – raport z badań
16.15 – 16.30  Dr Marta WILK (UJK Kielce) – Środowisko rodzinne nieletnich
przebywających w placówkach resocjalizacyjnych
16.30 – 16.45  Dr Justyna TRUSKOLASKA, dr Magdalena ŁUKA (WZNoS KUL Jana
Pawła II) –  Odpowiedzialność rodziny za wychowanie do pracy, w
opinii osób dokonujących pierwszych wyborów zawodowych
16.45 – 17.00  Dr Danuta WOSIK-KAWALA, dr Anna GRABOWIEC, dr Agnieszka
BOCHNIARZ (UMCS Lublin) – Samoocena dzieci z rodzin niepełnych
17.00 – 17.15  Dr Ryszard BŁASZKIEWICZ (Uniwersytet Jaka Kochanowskiego w
Kielcach) – Media elektroniczne w służbie relacji rodzinnych
17.15 – 17.30      Dr Wiesława BUCZEK (Zespół Szkół Integracyjnych JP2 w Radomiu), Budowanie więzi osobowych w rodzinie w miłości i odpowiedzialności. Wychowanie do dialogu jako pomoc w funkcjonowaniu rodziny.
17.30 – 17.45 Dr Krzysztof LINOWSKI (WSH Radom) – Sprawiedliwość naprawcza
SESJA POSTEROWA

Lic. Ewelina BABULA (WSH Radom) – Wspieranie rodziny w świetle ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Mgr Sylwia BARANOWICZ (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach) – Odpowiedzialne rodzicielstwo w perspektywie macierzyństwa i ojcostwa
Mgr Katarzyna BODZIOCH, mgr Monika KOCJAN (Akademia  Ignatianum w Krakowie,
Szkoła Policji w Katowicach) – Kompetencje policjantek i policjantów w podejmowaniu interwencji wobec kobiet  doznających przemocy domowej
Lic. Aneta BRUSIK (WSH Radom) – Świetlica środowiskowa – aspekty prawne i
społeczne
Mgr lic. Anita BRYNIARSKA (UPJPII w Krakowie) – Umowa rozdzielności
majątkowej małżeńskiej jako wyraz zabezpieczeniaekonomicznego współczesnej rodziny, czy zagrożenie dla jedności małżeństwa
Lic. Ewelina CHARZEWSKA (WSH Radom) – Eurosieroctwo zagrożeniem dla
współczesnych rodzin
Lic. Marzena CHMIELEWSKA (WSH Radom) – Prawne aspekty wspierania rodzin
borykających się z problemem przemocy
Mgr Andrzej CZERNY (Akademia Ignatianum w Krakowie) –  Kształtowanie
odpowiedzialnej osoby. Czy współcześnie potrzebne jest wychowanie dżentelmena?
Lic. Agnieszka  DEJA (WSH Radom) – Miłość jako najważniejsza wartość w
procesie  wychowania dziecka
Lic. Agnieszka GAŁCZYŃSKA-FRĄK (WSH Radom) – Działania lokalnej polityki
społecznej na rzecz rodziny
Lic. Monika JASIŃSKA (WSH Radom) – Poszanowanie praw człowieka –podstawą
sprawiedliwości
Mgr Anna Maria KALISZCZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) –
Społeczeństwo tworzy sprawiedliwość, rodzina zaś tworzy miłość
Mgr Magdalena KUBICA (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Środowisko
rodzinne jako źródło niedostosowania społecznego dziecka
Mgr Elżbieta MARCZEWSKA (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim),  Dziecko a problemy współczesnej rodziny
Mgr Anna MAZUR (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie) – Organizowanie
społeczności lokalnej pomocą dla rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym
Lic. Sebastian NAPORA, mgr Martyna CHMIELEWSKA (UJK Kielce) – Kształtowanie sprawiedliwości i miłości przez sport u nieletnich przestępców w placówkach resocjalizacyjnych
Mgr Grażyna STANEK-CZERNY (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Wychowanie
„przyzwalające” i rodzice nieobecni a problemy w samookreśleniu dojrzewającej osobowości nastolatków. Kulturowe substytuty autorytetów
Mgr Mirosława TEKIEL, mgr Jadwiga ZAPAŁA, mgr Aneta LESIAK (Świętokrzyskie
Centrum Onkologii Kielce) – Trud i miłość w rodzinie chorego onkologicznie
Mgr Hubert WIŚNIEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Nowe
prawa człowieka i dekonstrukcja rodziny
Mgr Anna WŁADARZ, mgr Maria ROSIŃSKA (RODK przy Sądzie Okręgowym w
Kielcach) –  Sprawiedliwy dostęp dziecka do obydwojga rodziców w rodzinnych sprawach sądowych, problemy i nieprawidłowości – na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych wydanych przez RODK przy Sądzie  Okręgowym w Kielcach
Lic. Magdalena WOŹNIAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) –
Deficyty w sferze emocjonalno-społecznej dziecka w praktyce pedagogicznej świetlicy szkolnej
Mgr Jadwiga ZAPAŁA (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) – Choroba przewlekła
seniora jako wyzwanie dla rodziny
Lic. Martyna BABULA (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – Nierówności społeczne  w Polsce
15 MAJA 2014 r. (czwartek)
Miejsce obrad Konferencji: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, AULA GŁÓWNA
DZIEŃ SPOTAKAŃ Z MŁODZIEŻĄ

10.00 – 15.00

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH