Nagrody

  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za prace na rzecz Uniwersytetu w roku akademickim 2010/2011 oraz osobiste zaangażowanie w życie uczelni
  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za prace na rzecz Uniwersytetu w roku akademickim 2009/2010 oraz osobiste zaangażowanie w życie uczelni
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  • Nagroda Rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie za wysoko cenioną pracę dydaktyczną w roku akademickim 2006/2007 oraz osobiste zaangażowanie w życie uczelni