Granty i projekty

V edycja Akademii Młodego Filozofa
„filozoficzny fitness, czyli rzecz o filozoficznych ćwiczeniach”

Realizacja projektu 2013
Nazwa projektodawcy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Źródło finansowania Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Udział własny osoba odpowiedzialna za kontakty z zaproszonymi szkołami, uczniami i nauczycielami

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Realizacja projektu Od 1.11.2012 do 31.03.2015
Nazwa projektodawcy Fundacja im. Stanisława Konarskiego, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Źródło finansowania Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Udział własny podwykonawca odpowiedzialny za stworzenie ankiety rekrutacyjnej, rozmowy psychologiczne po cyklu szkoleń i cykl szkoleń
Szkolenia 2 grupy po 20 osób
Blok I Samoświadomość, 4 godz.
Cel: Odpowiedź na pytanie: jaki jestem? Jakie mam mocne strony? W czym jestem dobry? Co mogę zrobić by niwelować swoje niedoskonałości? Jak pracować nad sobą.
Blok II Samoocena, 4 godz.
Cel: Informacje na temat jak siebie postrzegam, jak postrzegają mnie inni. Przez jakie pryzmat inni patrzą na mnie i mnie oceniają. Jaką rolę pełni mój wizerunek.
Blok III Zwiększanie motywacji 4 godz.
Cel: Odpowiedź na pytania: jak eksponuję swoje mocne strony? Co chcę osiągnąć w życiu. Co jest dla mnie ważne.
Blok IV Samokontrola, 2 godz.
Cel: Informacje na temat: co to jest samokontrola? Po co nam samokontrola? Panowanie nad własnymi emocjami. Techniki samokontroli.
Blok V Wiara w siebie, 2 godz.
Cel: Wzmocnienie wiary we własne siły. Ja w grupie. Pokazanie, że w zespole siły rozkładają się na wszystkich członków grupy. Współdziałanie.

IV edycja Akademii Młodego Filozofa
„Filozoficznie o miłości”

Realizacja projektu 2012
Nazwa projektodawcy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Źródło finansowania Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Udział własny odpowiedzialny za kontakt z zaproszonymi szkołami, uczniami i nauczycielami

akademiamlodegofilozofa.pl/iv-edycja-20112012/

Komunikacja interpersonalna z osobą chorą

Realizacja projektu 2011
Nazwa projektodawcy Fundacja Ad Futurum
Źródło finansowania projekt pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Poddziałanie nr 8.1.1, Działanie nr 8.1, Priorytet nr VIII, nr WND-POKL.08.01.01-18-429/10
Udział własny koordynator z ramienia zarządu Fundacji Ad Futurum

Rola więzi rodzinnych w zapobieganiu problemom społecznym w szczególności alkoholowym

Realizacja projektu 2011
Nazwa projektodawcy Fundacja Ad Futurum
Źródło finansowania Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej
Udział własny koordynator z ramienia zarządu Fundacji Ad Futurum

III edycja Akademii Młodego Filozofa
„Zło na ławie oskarżonych”

Realizacja projektu 2011
Nazwa projektodawcy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Źródło finansowania Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Udział własny odpowiedzialny za kontakt z zaproszonymi szkołami, nauczycielami i uczniami

akademiamlodegofilozofa.pl/iii-edycja-20102011/

II edycja Akademii Młodego Filozofa
„Pieniądze szczęścia nie dają, a filozofia?”

Realizacja projektu 2010
Nazwa projektodawcy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Źródło finansowania Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Udział własny współorganizator, prowadzący warsztaty, osoba odpowiedzialna za kontakt z zaproszonymi szkołami, nauczycielami i uczniami

akademiamlodegofilozofa.pl/ii-edycja-20092010/

Komunikacja w rodzinach z problemem alkoholowym

Realizacja projektu 2010
Nazwa projektodawcy Fundacja Ad Futurum w współpracy z Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie
Źródło finansowania Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej
Udział własny koordynator z ramienia zarządu Fundacji Ad Futurum

I edycja Akademii Młodego Filozofa
„O bezużyteczności filozofii”

Realizacja projektu 2009
Nazwa projektodawcy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Źródło finansowania Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Udział własny współorganizator, prowadzący warsztat i osoba odpowiedzialna za kontakt z zaproszonymi szkołami, nauczycielami i uczniami

akademiamlodegofilozofa.pl/i-edycja-20082009/

Z tobą złączony w miłości

Realizacja projektu 2008
Nazwa projektodawcy Fundacja Ad Futurum, projekt wspierania rodziny w ramach MIDILI realizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Grundvig
Źródło finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Udział własny koordynator z ramienia zarządu Fundacji Ad Futurum