MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA

Seminarium: „Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana”

Seminarium: Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana odbyło się 30 maj 2017  na UKSW w Warszawie. Było zorganizowane przez Katedry Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW przy współpracy Sekcji Socjologii Rodziny PTS. W seminarium wzięli udział:

moderator: dr Martyna Kawińska

prelegenci: dr Małgorzata Katarzyna Szyszka KUL, dr Sabina Zalewska UKSW, Marek Grabowski prezes Fundacji Mamy i Taty.

Słowo wstępne wygłosił: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz.MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA

Tematy poruszane w dyskusji:

1. Jaka jest współczesna rodzina (krótka charakterystyka z Państwa doświadczeń naukowych i zawodowych)

2. Czy rodzina jest wartością w świadomości naszego społeczeństwa (czy to jest taka sama wartość jak w przypadku poprzednich pokoleń)

3. Jakie wartości ceni współczesna rodzina, które z nich odgrywają najważniejszą rolę:

 • czy małżeństwo jest w dalszym ciągu wartością w rodzinie, czy instytucją przestarzałą (przywileje i funkcje w małżeństwie)

- związki partnerskie jako alternatywa dla małżeństwa (czy stanowią zagrożenie dla wartości rodzinnych)

- LAT jako zagrożenie

- normy moralności małżeńskiej i rodzinnej

 • praca zawodowa jako wartość w rodzinie

- praca zawodowa kobiet a życie rodzinne

- podział obowiązków współczesnej rodziny

- Work Life Balance w praktyce

 • dziecko jako wartości w rodzinie

- czym spowodowana jest niska dzietność

-zjawisko świadomej bezdzietności a wartości rodzinne

-współczesne rodzicielstwo (jakie jest i czy różni się od rodzicielstwa realizowanego w poprzednich pokoleniach)

-rola matki i ojca we współczesnej rodzinie

- praca zawodowa rodziców a wychowanie dzieci (modele rodzicielstwa)

- komunikacja w rodzinie (płaszczyzny, sposoby)

-rodzina pełna czy monoparentalna a wychowanie dzieci

- samotne czy samodzielne rodzicielstwo

- jakie wartości przekazywane są dzieciom (wychowanie do wartości

4. Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości (ekonomiczny, moralny, kulturowy)

- Czy kryzys rodziny to to samo co zjawiska kryzysowe w rodzinie

5. Wartości w rodzinie – ciągłość, zmiana czy ewaluacja?

23-25 marca 2017 r. KRAKÓW Konferencja Międzynarodowa

JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO:

multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje

23 marca 2017 – 25 marca 2017

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kraków, Ingardena 4

 

Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych, panelowych oraz warsztatowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także dzieleniu się uczestników własnymi doświadczeniami płynącymi z kontaktu z osobami w podeszłym wieku. Doskonalenie naukowego warsztatu pracy z seniorami zakłada znajomość klasycznych ujęć tematu, odwołujących się do takich pojęć i nurtów, jak: mądrość biograficzna, bilans życia oraz określanie jego sensu, integracja doświadczenia, zaangażowanie, gerotranscendencja, a także relatywnie nowych podejść, jak np. gerontologia narracyjna czy krytyczna gerontologia edukacyjna. Zakładamy, że optymalizacja zasobów wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych profesjonalnym wspomaganiem rozwoju osób starszych będzie się przekładać zarówno na zmianę postaw społecznych, jak i na politykę senioralną. W związku z tym zapraszamy do udziału przedstawicieli różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków pracujących z osobami starszymi, reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także wszystkich zainteresowanych rozumieniem i wspieraniem człowieka starszego.

Z dumą informujemy, że uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne (USA, Europa, Polska).

Szczególnie czekam na referat prof. Kate de Medeiros, Miami University, USA
Teoria i praktyka gerontologii narracyjnej  (Narrative Gerontology in Theory and Practice)
Gerontologia narracyjna jest rozwijającym się podejściem badawczym i aplikacyjnym ułatwiającym głębsze zrozumienie doświadczeń wieku dojrzałego. Opowieści osób starszych dostarczają cennego wyjściowego materiału badawczego umożliwiającego uchwycenie ich perspektywy wewnętrznej. Chociaż termin „gerontologia narracyjna” został oficjalnie wprowadzony w latach 90. XX wieku – opowieści o dojrzewaniu i starzeniu się stanowiły już  od długiego czasu integralną cześć wielu podejść naukowych. W zależności od dyscypliny naukowej (np. w antropologii czy w medycynie) wykorzystywane są one w odmienny sposób (np. dla uchwycenia perspektywy kulturowej, precyzyjnego określenia indywidualnego sposobu doświadczenia czy też lepszego zrozumienia aktualnej kondycji narratora). Kluczowe rozważania w obrębie gerontologii narracyjnej obejmują najbardziej efektywne sposoby pozyskania opowieści, różnice pomiędzy tzw. „dużymi” i „małymi” historiami, a także zagadnienia związane z przyjmowaną strukturą „władzy” nadawania znaczeń, różnorodnością potencjalnych perspektyw oglądu oraz kwestie językowe. Gerontologia narracyjna nie ogranicza się do pojedynczego podejścia, obejmując wiele zróżnicowanych punktów widzenia, które wiążą się werbalizacja ludzkiego doświadczenia.

1655844_10152238263464901_1143215387_n

Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Grzybowski, J., Jaworska, A., Kazimierczak-Kucharska, A., Norwa, A., Waleszczyński, A., Zalewska, S. L. , Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2016.

Serdecznie polecam książkę, której jestem współautorem. Poniżej informacje ogólne o książce.  fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_XL

Informacje o książce

 • Autor:
  Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria M. Boużyk
 • SPIS TREŚCI 

  Ryszard Moń
  WstępRozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji

  1.1 Konieczność filozofii
  1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych
  1.3 Uniwersytet domem humanistyki
  1.4 Upadek humanistyki
  1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika
  1.6 Kognitywny kapitalizm
  1.7 Złowroga moc etatyzmu
  1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia
  1.9 Demokracja – dialog,  kultura, światopogląd
  1.10 Humanistyka na straży demokracji
  1.11 Edukacja filozoficzna w szkole
  1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament

  Rozdział 2: Czy starożytna paideia może być alternatywą dla współczesnej pedagogiki? Antyczne metody wychowawcze i ich obecna rola

  2.1 Filozofia jako sposób życia
  2.2 Rola ćwiczeń duchowych w paidei starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu
  2.3 Antyczna paideia a aktualne wzorce kształcenia

  Rozdział 3: Problem ujawniania przez nauczyciela własnej tożsamości moralnej w nauczaniu etyki i filozofii

  3.1 Nauczyciel na lekcjach filozofii i etyki
  3.2 Etyka, moralność i tożsamość
  3.3 Matthew Lipmana filozofowanie z dziećmi i młodzieżą
  3.4 Filozofia! Ale jaka?
  3.5 Nauczyciel-filozof
  3.6 Tożsamość moralna nauczyciela

  Rozdział 4: Język i filozofia. O Naturalnym Metajęzyku Semantycznym i jego związkach z filozofią

  4.1 Naturalny Metajęzyk Semantyczny – rozważania wstępne
  4.2 Inspiracje filozoficzne koncepcji NMS
  4.3 Naturalny Metajęzyk Semantyczny – cel i założenia koncepcji
  4.4 Kierunki rozwoju NMS
  4.5 Jak wykorzystać NMS w dydaktyce filozofii?

  Rozdział 5: Metody problemowe na lekcji etyki i filozofii jako możliwe działanie prewencyjne

  5.1 Metody rozwiązywania problemów – informacje ogólne
  5.2 Rozwiązywanie problemów poznawczych
  5.3 Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
  5.4 Rozwiązywanie problemów praktycznych
  5.5 Nauczanie i uczenie się metodą „układanki”
  5.6 Metoda wychowania bez porażek
  5.7 Rola nauczyciela
  5.8 Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów
  5.9 Oceny i wartościowania
  5.10 Podsumowanie

  Rozdział 6: Trudności w uczeniu się – profilaktyka i terapia

  6.1 Trudności w uczeniu się
  6.2 Specyficzne trudności w uczeniu się
  6.3 Niepowodzenia szkolne
  6.4 Profilaktyka i terapia

   

  Aneks – konspekty lekcji o tematyce filozoficznej i etycznej

cropped-biedronki-krople-rosy-lisc.jpg

PROJEKT: KROPLA DOBRA 2

„kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”

                                                    Owidiusz

Projekt: „Kropla Dobra” jest w trakcie realizacji z moimi studentami UKSW. Zapraszam jednak do niego wszystkich znajomych (i nieznajomych) nauczycieli. Jest niezwykle  prosty.1086_11405

Opis projektu:
Projekt składa się z kilku etapów.
I ETAP – zapoznanie się  Julią poprzez prześledzenie wpisów na  blogu prowadzonym przez jej rodziców. Celem tego etapu jest, aby studenci/uczniowie samodzielnie odnaleźli stronę Weroniki i dowiedzieli się o niej jak najwięcej.

https://www.facebook.com/weronika.swider.3

lub wpisz w wyszukiwarkę :  Weronika Karolina Świder

II ETAP – przyniesienie jednego dnia na zajęcia/ lekcję  np. godziny wychowawczej kartki ze znaczkiem. Na zajęciach/lekcji wszyscy adresują ja do Weroniki. Wypełniają także kartę. Wpisują życzenia, coś od siebie, opisują okolicę z której pochodzą (by Weronika mogła dzięki temu” zwiedzić”/poznać  Polskę ). Treść kartki jest osobista lecz życzliwa. Każda z osób podpisuje się na dole swoim imieniem, kierunkiem studiów/klasą do której chodzą, uczelnią/szkołą do której uczęszczają.  Nauczyciel zbiera karty i wrzuca je do skrzynki.

14718820_1127197880709935_4871676562517044084_n

III ETAP – rodzice Weroniki na stronie bloga umieszczają krótką notkę, zdjęcia lub filmik  jako komunikat  zwrotny. Nauczyciel, gdy się to ukaże przekazuje informację  studentom/uczniom, aby mogli sami ją przeczytać/oglądnąć.

Uczestnicy:
Skierowany jest do studentów i uczniów. Jednak nadzorować realizację  projektu powinien nauczyciel/wychowawca.

Czas realizacji:
Można rozpocząć i zakończyć projekt w dowolnej chwili.

Cele projektu:
1. Zrobienie czegoś dobrego dla chorego dziecka
2. Zapoznanie się  z sytuacją chorego dziecka, poznanie go, poczytanie o nim na blogu prowadzonym przez jego rodziców. Przez to pobudzenie uczestników do empatii i nie skupianiu  się  tylko na egocentrycznych  potrzebach własnych
3. Przemiana uczestników w sposobie oglądu świata i rzeczywistości (tego celu nie ujawniamy uczestnikom)
4. Doświadczenie możliwości i prostoty czynienia dobra

Projekt może wydawać się zbyt prosty i naiwny w swoim działaniu. Jednak mogę własnym przykładem świadczyć, że jakiekolwiek zetknięcie z Weroniką daje wielkie owoce. Spotkałam ją i jej rodziców raz w życiu. Jednak spotkanie to było powalające i nie do zapomnienia. Można się od nich wiele nauczyć. Weronika potrafi zmieniać świat i ludzi!!

Zdjęcie  autorstwa Marka Lecha: http://variart.org/galeria/1086-overshoe/11405-kropla_rosy.htm

10429347_357520381084417_2035524440174171696_n

Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci

28 października 2016 zostałam poproszona o wygłoszenie referatu na temat: „Jak przygotować się do wieku nastoletniego?”. Poprosiły mnie panie prowadzące niezwykłe przedsięwzięcie: Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci.
Jestem zachwycona tą inicjatywą. Takie działalności zawsze mnie pociągały. Oto kilka słów o tym przedsięwzięciu:
„Mamy Dzieci to inicjatywa powołana przez mamy. Skierowana jest do wszystkich, którym zależy na polepszeniu jakości życia rodzinnego, szczególnie do mam z dziećmi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz rodziny.Bezpłatne spotkania mają na celu wspieranie kobiet w wypełnianiu ich życiowych ról (żony i mamy) oraz budowanie trwałych więzi rodzinnych jak również poszerzanie wiedzy z zakresu wychowywania dzieci poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, zabaw i spotkań tematycznych. rodzina_n
Zaproszeni goście są ekspertami w danym temacie. Prowadzą spotkania nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia finansowego.
Spotkania nie mają charakteru modlitewnego, ale we wszystkich działaniach inicjatywy kierujemy się nauką Kościoła Katolickiego, szczególnie w sferze życia rodzinnego i małżeńskiego. Koordynatorkami spotkań są 2 kobiety i mamy: Aldona Piekarska i Anna Szpindler . W cotygodniowych spotkaniach uczestniczy około 15 -20 osób.Spotykamy się raz w tygodniu o godz. 10.00 i raz w miesiącu o godz. 18.00 w salce przy kościele św. Wincentego a Paulo.Powołanie inicjatywy rodziców, wynika z zaostrzonych ataków na wartości rodzinne i na naukę Kościoła w sferze etyki rodzinnej, a także z własnych doświadczeń oraz z rozmów z mieszkańcami Otwocka, które wskazują zapotrzebowanie na taką formę działalności. Mamy nadzieję, że rozszerzymy nasz program docierając do wszystkich dla których wyżej wymienione wartości są ważne (ojców, dziadków, opiekunów).”
Referat który przygotowałam:
Muszę przyznać, że była to bardzo miła wizyta i mam nadzieję, że nie ostatnia :-)