23-25 marca 2017 r. KRAKÓW Konferencja Międzynarodowa

JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO:

multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje

23 marca 2017 – 25 marca 2017

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kraków, Ingardena 4

 

Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych, panelowych oraz warsztatowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także dzieleniu się uczestników własnymi doświadczeniami płynącymi z kontaktu z osobami w podeszłym wieku. Doskonalenie naukowego warsztatu pracy z seniorami zakłada znajomość klasycznych ujęć tematu, odwołujących się do takich pojęć i nurtów, jak: mądrość biograficzna, bilans życia oraz określanie jego sensu, integracja doświadczenia, zaangażowanie, gerotranscendencja, a także relatywnie nowych podejść, jak np. gerontologia narracyjna czy krytyczna gerontologia edukacyjna. Zakładamy, że optymalizacja zasobów wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych profesjonalnym wspomaganiem rozwoju osób starszych będzie się przekładać zarówno na zmianę postaw społecznych, jak i na politykę senioralną. W związku z tym zapraszamy do udziału przedstawicieli różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków pracujących z osobami starszymi, reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także wszystkich zainteresowanych rozumieniem i wspieraniem człowieka starszego.

Z dumą informujemy, że uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne (USA, Europa, Polska).

Szczególnie czekam na referat prof. Kate de Medeiros, Miami University, USA
Teoria i praktyka gerontologii narracyjnej  (Narrative Gerontology in Theory and Practice)
Gerontologia narracyjna jest rozwijającym się podejściem badawczym i aplikacyjnym ułatwiającym głębsze zrozumienie doświadczeń wieku dojrzałego. Opowieści osób starszych dostarczają cennego wyjściowego materiału badawczego umożliwiającego uchwycenie ich perspektywy wewnętrznej. Chociaż termin „gerontologia narracyjna” został oficjalnie wprowadzony w latach 90. XX wieku – opowieści o dojrzewaniu i starzeniu się stanowiły już  od długiego czasu integralną cześć wielu podejść naukowych. W zależności od dyscypliny naukowej (np. w antropologii czy w medycynie) wykorzystywane są one w odmienny sposób (np. dla uchwycenia perspektywy kulturowej, precyzyjnego określenia indywidualnego sposobu doświadczenia czy też lepszego zrozumienia aktualnej kondycji narratora). Kluczowe rozważania w obrębie gerontologii narracyjnej obejmują najbardziej efektywne sposoby pozyskania opowieści, różnice pomiędzy tzw. „dużymi” i „małymi” historiami, a także zagadnienia związane z przyjmowaną strukturą „władzy” nadawania znaczeń, różnorodnością potencjalnych perspektyw oglądu oraz kwestie językowe. Gerontologia narracyjna nie ogranicza się do pojedynczego podejścia, obejmując wiele zróżnicowanych punktów widzenia, które wiążą się werbalizacja ludzkiego doświadczenia.

1655844_10152238263464901_1143215387_n

Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Grzybowski, J., Jaworska, A., Kazimierczak-Kucharska, A., Norwa, A., Waleszczyński, A., Zalewska, S. L. , Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2016.

Serdecznie polecam książkę, której jestem współautorem. Poniżej informacje ogólne o książce.  fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064_XL

Informacje o książce

 • Autor:
  Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria M. Boużyk
 • SPIS TREŚCI 

  Ryszard Moń
  WstępRozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji

  1.1 Konieczność filozofii
  1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych
  1.3 Uniwersytet domem humanistyki
  1.4 Upadek humanistyki
  1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika
  1.6 Kognitywny kapitalizm
  1.7 Złowroga moc etatyzmu
  1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia
  1.9 Demokracja – dialog,  kultura, światopogląd
  1.10 Humanistyka na straży demokracji
  1.11 Edukacja filozoficzna w szkole
  1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament

  Rozdział 2: Czy starożytna paideia może być alternatywą dla współczesnej pedagogiki? Antyczne metody wychowawcze i ich obecna rola

  2.1 Filozofia jako sposób życia
  2.2 Rola ćwiczeń duchowych w paidei starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu
  2.3 Antyczna paideia a aktualne wzorce kształcenia

  Rozdział 3: Problem ujawniania przez nauczyciela własnej tożsamości moralnej w nauczaniu etyki i filozofii

  3.1 Nauczyciel na lekcjach filozofii i etyki
  3.2 Etyka, moralność i tożsamość
  3.3 Matthew Lipmana filozofowanie z dziećmi i młodzieżą
  3.4 Filozofia! Ale jaka?
  3.5 Nauczyciel-filozof
  3.6 Tożsamość moralna nauczyciela

  Rozdział 4: Język i filozofia. O Naturalnym Metajęzyku Semantycznym i jego związkach z filozofią

  4.1 Naturalny Metajęzyk Semantyczny – rozważania wstępne
  4.2 Inspiracje filozoficzne koncepcji NMS
  4.3 Naturalny Metajęzyk Semantyczny – cel i założenia koncepcji
  4.4 Kierunki rozwoju NMS
  4.5 Jak wykorzystać NMS w dydaktyce filozofii?

  Rozdział 5: Metody problemowe na lekcji etyki i filozofii jako możliwe działanie prewencyjne

  5.1 Metody rozwiązywania problemów – informacje ogólne
  5.2 Rozwiązywanie problemów poznawczych
  5.3 Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
  5.4 Rozwiązywanie problemów praktycznych
  5.5 Nauczanie i uczenie się metodą „układanki”
  5.6 Metoda wychowania bez porażek
  5.7 Rola nauczyciela
  5.8 Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów
  5.9 Oceny i wartościowania
  5.10 Podsumowanie

  Rozdział 6: Trudności w uczeniu się – profilaktyka i terapia

  6.1 Trudności w uczeniu się
  6.2 Specyficzne trudności w uczeniu się
  6.3 Niepowodzenia szkolne
  6.4 Profilaktyka i terapia

   

  Aneks – konspekty lekcji o tematyce filozoficznej i etycznej

cropped-biedronki-krople-rosy-lisc.jpg

PROJEKT: KROPLA DOBRA 2

„kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”

                                                    Owidiusz

Projekt: „Kropla Dobra” jest w trakcie realizacji z moimi studentami UKSW. Zapraszam jednak do niego wszystkich znajomych (i nieznajomych) nauczycieli. Jest niezwykle  prosty.1086_11405

Opis projektu:
Projekt składa się z kilku etapów.
I ETAP – zapoznanie się  Julią poprzez prześledzenie wpisów na  blogu prowadzonym przez jej rodziców. Celem tego etapu jest, aby studenci/uczniowie samodzielnie odnaleźli stronę Weroniki i dowiedzieli się o niej jak najwięcej.

https://www.facebook.com/weronika.swider.3

lub wpisz w wyszukiwarkę :  Weronika Karolina Świder

II ETAP – przyniesienie jednego dnia na zajęcia/ lekcję  np. godziny wychowawczej kartki ze znaczkiem. Na zajęciach/lekcji wszyscy adresują ja do Weroniki. Wypełniają także kartę. Wpisują życzenia, coś od siebie, opisują okolicę z której pochodzą (by Weronika mogła dzięki temu” zwiedzić”/poznać  Polskę ). Treść kartki jest osobista lecz życzliwa. Każda z osób podpisuje się na dole swoim imieniem, kierunkiem studiów/klasą do której chodzą, uczelnią/szkołą do której uczęszczają.  Nauczyciel zbiera karty i wrzuca je do skrzynki.

14718820_1127197880709935_4871676562517044084_n

III ETAP – rodzice Weroniki na stronie bloga umieszczają krótką notkę, zdjęcia lub filmik  jako komunikat  zwrotny. Nauczyciel, gdy się to ukaże przekazuje informację  studentom/uczniom, aby mogli sami ją przeczytać/oglądnąć.

Uczestnicy:
Skierowany jest do studentów i uczniów. Jednak nadzorować realizację  projektu powinien nauczyciel/wychowawca.

Czas realizacji:
Można rozpocząć i zakończyć projekt w dowolnej chwili.

Cele projektu:
1. Zrobienie czegoś dobrego dla chorego dziecka
2. Zapoznanie się  z sytuacją chorego dziecka, poznanie go, poczytanie o nim na blogu prowadzonym przez jego rodziców. Przez to pobudzenie uczestników do empatii i nie skupianiu  się  tylko na egocentrycznych  potrzebach własnych
3. Przemiana uczestników w sposobie oglądu świata i rzeczywistości (tego celu nie ujawniamy uczestnikom)
4. Doświadczenie możliwości i prostoty czynienia dobra

Projekt może wydawać się zbyt prosty i naiwny w swoim działaniu. Jednak mogę własnym przykładem świadczyć, że jakiekolwiek zetknięcie z Weroniką daje wielkie owoce. Spotkałam ją i jej rodziców raz w życiu. Jednak spotkanie to było powalające i nie do zapomnienia. Można się od nich wiele nauczyć. Weronika potrafi zmieniać świat i ludzi!!

Zdjęcie  autorstwa Marka Lecha: http://variart.org/galeria/1086-overshoe/11405-kropla_rosy.htm

10429347_357520381084417_2035524440174171696_n

Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci

28 października 2016 zostałam poproszona o wygłoszenie referatu na temat: „Jak przygotować się do wieku nastoletniego?”. Poprosiły mnie panie prowadzące niezwykłe przedsięwzięcie: Inicjatywa Rodziców Mamy Dzieci.
Jestem zachwycona tą inicjatywą. Takie działalności zawsze mnie pociągały. Oto kilka słów o tym przedsięwzięciu:
„Mamy Dzieci to inicjatywa powołana przez mamy. Skierowana jest do wszystkich, którym zależy na polepszeniu jakości życia rodzinnego, szczególnie do mam z dziećmi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz rodziny.Bezpłatne spotkania mają na celu wspieranie kobiet w wypełnianiu ich życiowych ról (żony i mamy) oraz budowanie trwałych więzi rodzinnych jak również poszerzanie wiedzy z zakresu wychowywania dzieci poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, zabaw i spotkań tematycznych. rodzina_n
Zaproszeni goście są ekspertami w danym temacie. Prowadzą spotkania nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia finansowego.
Spotkania nie mają charakteru modlitewnego, ale we wszystkich działaniach inicjatywy kierujemy się nauką Kościoła Katolickiego, szczególnie w sferze życia rodzinnego i małżeńskiego. Koordynatorkami spotkań są 2 kobiety i mamy: Aldona Piekarska i Anna Szpindler . W cotygodniowych spotkaniach uczestniczy około 15 -20 osób.Spotykamy się raz w tygodniu o godz. 10.00 i raz w miesiącu o godz. 18.00 w salce przy kościele św. Wincentego a Paulo.Powołanie inicjatywy rodziców, wynika z zaostrzonych ataków na wartości rodzinne i na naukę Kościoła w sferze etyki rodzinnej, a także z własnych doświadczeń oraz z rozmów z mieszkańcami Otwocka, które wskazują zapotrzebowanie na taką formę działalności. Mamy nadzieję, że rozszerzymy nasz program docierając do wszystkich dla których wyżej wymienione wartości są ważne (ojców, dziadków, opiekunów).”
Referat który przygotowałam:
Muszę przyznać, że była to bardzo miła wizyta i mam nadzieję, że nie ostatnia :-)
20160425_125609

Warsztaty „Sam na sam z moimi wartościami” w SPOŁECZNYM GIMNAZJUM DOLINY STRUGU W CHMIELNIKU

Warsztaty były przeprowadzone w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

26 października 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Regionalnym Towarzystwem Rolno-Przemysłowym „Dolina Strugu” na realizację projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach projektu realizowane będą trzy działania dotyczące:

 • rozwoju gospodarczego,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

Wartość Projektu – 10 796 775,36 zł.

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 3 564 294 CHF

Projekt jest realizowany w okresie od października 2011 roku do października 2016 roku.

Celem ogólnym programu jest wspieranie społeczności lokalnej, inspirowanie pożądanych przeobrażeń gospodarczych, z poszanowaniem dotychczasowych tendencji rozwoju i lokalnej tożsamości kulturowej.

Cele szczegółowe programu mają prowadzić do rozwoju zasobów ludzkich, tworzenia trwałych miejsc pracy poza rolnictwem, zwiększenia konkurencyjności i spójności rozwoju mikroregionu, z wykorzystaniem lokalnych surowców i produktów rolnictwa tradycyjnego.

Rozwój zasobów ludzkich:

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie alkoholizmowi;
 • łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia;
 • poszerzanie oferty edukacyjnej;
 • organizowanie grup samopomocy, szkoleń, zajęć terapeutycznych;
 • przełamywanie postaw bierności społecznej i ekonomicznej;
 • troska o duchowość człowieka, jej chrześcijańskie korzenie.

Rozwój rynku pracy:

 • tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
 • organizowanie lokalnego rynku rolno-spożywczego;
 • inspirowanie działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy „na miejscu i dla siebie”
 • wzmacnianie polityki równych szans na rynku pracy poprzez zatrudnianie osób z grup tzw. wykluczenia społecznego.

Zwiększanie konkurencyjności i spójności rozwoju mikroregionu:

 • rozwój infrastruktury technicznej;
 • wykorzystywanie lokalnych zasobów, z poszanowaniem środowiska naturalnego;
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie rolno-spożywczej;
 • poprawa warunków prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych.

Kreowanie marki produktu lokalnego:

 • troska o jakość;
 • stałe wskazywanie miejsca pochodzenia produktów;
 • tworzenie sieci trwałych, pozytywnych powiązań: producent — dystrybutor — konsument;
 • wykorzystywanie walorów rolnictwa tradycyjnego.

Warsztaty przeprowadzone były w SPOŁECZNYM GIMNAZJUM DOLINY STRUGU W CHMIELNIKU. 20160425_135318Młodzież aktywnie brała udział w ćwiczeniach. Dokonywała namysłu nad tym co dla niej było istotne w przeszłości i staje się istotne w budowaniu przyszłości.

Dzięki badaniom socjologicznym (źródło: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00003588_01_01.pdf)  można sformułować następujące wnioski :

1. Udane życie rodzinne i przyjaciele to dwa najważniejsze dla uczniów gimnazjów, wskazujące na potrzebę osiągnięcia w wymiarze jednostkowym przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Swoimi preferencjami w tym względzie badana młodzież „wpisuje się” w występujące od kilkudziesięciu lat tendencje obecne w społeczeństwie polskim;
2. Dobre wykształcenie to wartość najczęściej po rodzinie i przyjaciołach wskazywana przez gimnazjalistów jako istotny cel życiowy (jako ‘bardzo ważną’ i ‘ważną’ uznało tą wartość 87% ogółu badanych). Wykształcenie jest dziś nie tyle gwarantem sukcesu życiowego, co środkiem mogącym przyczynić się do osiągnięcia stabilizacji życiowej.
O tym, jak bardzo jest ona ważna dla młodego pokolenia świadczy fakt, że niewiele rzadziej za bardzo ważne i ważne badani uznali interesującą, ale i dobrze płatną pracę. Zatem rodzina, przyjaciele,  wykształcenie i praca to cztery filary życia stanowiącego przedmiot dążeń badanej młodzieży;20160425_135903
3. Wśród cenionych przez młodzież wartości moralnych w pierwszej kolejności wskazywane są szacunek i uczciwość, jednak już w następnej miłość i przyjaźń, które stanowią fundament relacji międzyludzkich, tak istotnych dla badanych gimnazjalistów, dla których najważniejsza jest rodzina i przyjaciele. Ważne są dla młodych ludzi również takie wartości, jak odpowiedzialność i sprawiedliwość;
4. Według gimnazjalistów nauczyciele w większym stopniu niż oni sami cenią takie wartości jak optymizm, odwaga i solidarność. Istnieje natomiast wspólnota wartości uczniów i nauczycieli w odniesieniu do takich wartości, jak szacunek i uczciwość;20160425_135730
5. Głównymi autorytetami dla gimnazjalistów są rodzice i inni członkowie rodziny. Nauczycieli jako autorytety wskazało niespełna 30% uczniów (rzadziej niż muzyków czy sportowców). Z drugiej strony nauczyciele zaraz po rodzicach wskazywani są jako Ci, których należy szanować. Zatem świadomość należnego nauczycielom szacunku jest wśród uczniów dość duża, co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w
postrzeganiu ich jako autorytetów;
6. Generalnie uczniowie czują się szanowani przez nauczycieli, chociaż 15% badanych było przeciwnego zdania. Wśród dokonanej przez gimnazjalistów charakterystyki ‘dobrego nauczyciela’ wyraźnie dominują takie cechy, jak sprawiedliwy, szanujący ucznia, uczciwy, wyrozumiały, miły, odpowiedzialny i mądry. Zatem w większości wskazywane są takie cechy, które wynikają z preferowanych przez młodych ludzi wartości moralnych. Jednocześnie dokonana przez młodzież charakterystyka ‘dobrego nauczyciela’ wydaje się
wskazywać na pewne ważne z perspektywy młodego człowieka cechy osobowościowe nauczyciela, które mogą świadczyć o odczuwanych przez gimnazjalistów deficytach. Sprawiedliwość i uczciwość stanowią fundamenty profilu osobowościowego ‘dobrego nauczyciela’. Jest wysoce prawdopodobne, że właśnie te cechy, w opinii badanych gimnazjalistów, są najbardziej deficytowe wśród ich nauczycieli. Ich brak stanowi jednocześnie czynnik uniemożliwiający uznanie przez młodych ludzi pedagogów jako autorytetów;20160425_140037
7. Uczniowie oczekują od nauczycieli nie tylko sprawiedliwości i uczciwości (przede wszystkim w odniesieniu do sfery oceniania ), ale również traktowania w kategoriach partnera, z należnym szacunkiem, wyrozumiałością i cierpliwością wobec najzwyczajniejszych ludzkich słabości, których doświadcza także młode pokolenie;
8. Problem przemocy w szkole, tak wyraźnie obecny w dyskursie publicznym o sytuacji w gimnazjum, ujawnia się również w wynikach przeprowadzonych badań. Należy jednak podkreślić, że stosunek do aktów przemocy jest wyraźnie określony przez orientację życiową młodzieży. W im większym stopniu ma ona charakter afiliacyjny, tym mniejsza jest akceptacja ze strony młodych ludzi dla różnorodnych form przemocy wobec rówieśników.