Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie

10.05.2008

Konferencja naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jońskiego, Wydział Nauk Społecznych
OBRAZ RODZINY PROGU XXI WIEKU. STAN AKTUALNY I POTRZEBA WSPATCIA

wygłoszony referat:
Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie