Osobowościowe kompetencje nauczyciela

15-17.09.2008

Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku
V Augustowskie Spotkania Naukowe
Edukacja w Dialogu i Perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)

wygłoszony referat:
Osobowościowe kompetencje nauczyciela