Relacje mistrz-uczeń we współczesnych realiach uczelni wyższej. Rzeczywistość i oczekiwania

19 – 20.05.2009

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XVIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy
PRAWDA I PROFESJONALIZM W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Wygłoszony referat:
Relacje mistrz – uczeń we współczesnych realiach uczelni wyższej. Rzeczywistość i oczekiwania