Archiwa tagu: Recenzja

Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth

mio-na-odlego_208996Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth, Miłość na odległość.  Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Pozycja ta podejmuje niezwykle ważny problem dla współczesnego badacza i obserwatora relacji małżeńskich i rodzinnych.  Nie jest także obojętna dla obserwatora przemian społecznych. Coraz częściej słyszy się o problemach wynikających z rozstań związków wielokulturowych i narodościowych. Problemach z ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi, porwaniami rodzinnymi i sprzecznością w prawach rodzicielskich przyznawanych przez kraje macierzyste rodziców. Zaczyna stanowić to element obrazu rzeczywistości w globalnym świecie.

Jak sami autorzy piszą: „książka ta traktuje o nowym rozdziale historii społecznej, w którym miłość, rodzina, i obecność świata tworzą często paradoksalne połączenia” (s. 257).  Dwóch socjologów niemieckich podejmuje jakże istotną problematykę analizy relacji w związkach rodzinach i małżeńskich w dobie ważnych przemian globalizacyjnych. Przemiany te wpływają w sposób zasadniczy na kształt tych relacji. Otwarcie rynków pracy, granic, łatwość przemieszczania się powoduje pytanie o kształt relacji w takiej sytuacji. Autorzy odnoszą się szczególnie do pojęcia miłości na odległość.  Pojęcie to dotyka przede wszystkim związków na odległość, których funkcjonowanie autorzy starają się zanalizować. Są to: pary dwunarodowe, migranci zarobkowi i matrymonialni, matki zastępcze, także zwykłe dramaty związków miłosnych utrzymywanych przez Skype’a.

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim  wprowadzają pojęcie  „rodziny światowej” i czynią je podstawą do ukazania nowych realiów życia rodziny.  Przez rodziny światowe rozumieją: związki miłosne i krewniacze między ludźmi żyjącymi w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach, względnie pochodzące z różnych krajów lub różnych kontynentów. Takie związki zdaniem autorów mogą przyjmować rozmaite formy i powstawać z najróżniejszych powodów. Wszystkie jednak odmiany rodzin światowych mają jedną cechę wspólną: stanowią miejsce, w którym dosłownie ucieleśniają się różnice zglobalizowanego świata. Podkreślają, że „rodziny światowe w  żadnym razie nie są autonomiczne i stabilne. Ich krucha egzystencja zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stereotypów obcego i obrazów wroga w społeczeństwie większościowym, ale też od przyznawanych bądź odmawianych im praw” (s. 260).

Analiza, której dokonują autorzy  książki „Miłość na odległość.  Modele życia w epoce globalnej” jest niezwykle ważna i interesująca. Tym bardziej, że  widzą oni szansę w nowych rodzących się zjawiskach. Szansą tą ma być pokolenie, które żyje, kocha i myśli tanskulturowo, w oderwaniu od uprzedzeń, przesądów i nienawiści tak religijnych jak i kulturowych. Uczy się kochać i żyć z różnicami. W rezultacie autorzy wierzą, że pomimo wielu trudności, da się żyć i kochać ponad granicami.