Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania

17-18.05.2010

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy
PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ W REFLEKSJI, BADANIACH I PRAKTYCE AKADEMICKIEJ

wygłoszony referat:
Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania