Samotność i osamotnienie – sposobność do dialogu z sobą czy autodestrukcji?

6.11.2009

Akademia Pedagogiki Specjalnej
DOŚWIADCZENIE DIALOGU W EDUKACJI I ŻYCIU SPOŁECZNYM – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Wygłoszony wykład:
Samotność i osamotnienie – sposobność do dialogu z sobą czy autodestrukcji?