Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad Kartą Praw Dziecka

12.05.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Międzynarodowa konferencja naukowa
PRAWA CZŁOWIEKA A PROBLEMATYKA AKSJOLOGICZNA

Wygłoszony referat:
Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Reflekcja nad kartą praw dziecka