Rodzic w roli mediatora

5.12.2012

Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Podstaw Pedagogiki
V Konferencja Pedagogiki Dialogu
„Od Janusza Korczaka do… – w poszukiwaniu pedagogiki dialogu”

Wygłoszony referat:
Rodzic w roli mediatora