Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwersyteckiego kształcenia

30-31.05.2011

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XX Jubileuszowy Zjazd Naukowy
PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ WOBEC TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI

Wygłoszony referat:
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwersyteckiego kształcenia