Samotność

Rozmowa  o samotności.
Ks. Marek Kruszewski, który jest moim znajomym poprosił mnie o rozmowę w ramach jego  audycji: Tajemnice mężczyzn i kobiet w dniu 18.02.201612654103_996115587091037_7068338375892657731_n

Audycja jest dostępna na stronie Radia Warszawa, Tajemnice mężczyzn i kobiet:

http://radiowarszawa.com.pl/nasze-audycje/tajemnice-mezczyzn-i-kobiet/

Audycja księdza Marka Kruszewskiego skierowana jest do małżeństw, samotnych kobiet i mężczyzn oraz do młodzieży.

Małżeństwo jest jednym z ważniejszych zadań rozwojowych przypisanych kulturowo wczesnej dorosłości. Warunkiem jego podjęcia jest efektywne poradzenie sobie z wcześniejszymi zadaniami rozwojowymi, a w szczególności wypracowanie własnej tożsamości w powiązaniu z uzyskaniem niezależności od rodziców i innych dorosłych. Podjęcie ról małżeńskich przez młodych dorosłych jest w znacznej mierze wymogiem społecznym wobec osoby uznanej za dorosłą. Co więcej, ich podjęcie stanowi często wyznacznik rozpoczęcia dorosłego życia. Zawarcie małżeństwa jest istotnym wydarzeniem w życiu człowieka, które pociąga za sobą konieczność podjęcia innych zadań związanych z tą sferą życia.[1]

Doświadczenie samotności w różnych zakresach, formach i nasileniu towarzyszy człowiekowi na przestrzeni całego jego życia. Nic więc dziwnego, że specjaliści różnych dziedzin podejmowali na przestrzeni lat próby ujęcia i opisania tego zjawiska.

Józef Rembowski[2], jako jeden z pierwszych badaczy polskich, podjął próbę spojrzenia na samotność z perspektywy rodziny. Jego zdaniem poczucie opuszczenia może prowadzić do samozniszczenia lub wewnętrznie ukierunkowanej wrogości, może także objawiać się agresją i jest silnie związane z niepokojem. Z jego badań wynika, że poczucie osamotnienia w rodzinie jest nieprzyjemnym uczuciem, które pojawia się na skutek niezgodności pomiędzy realnie istniejącymi relacjami interpersonalnymi a oczekiwaniami dotyczącymi tych relacji. Jest to złożone i wielowymiarowe psychospołeczne doświadczenie małżonków, występujące z różnym natężeniem i pod różną postacią. Samotność należy do stanów emocjonalnych, w których współmałżonek jest świadomy izolacji od bliskich i braku możliwości działania na ich korzyść.[3] Może pojawić się również w przypadku utraty kogoś bliskiego i oczekiwania na kogoś, kto mógłby zapełnić powstałą pustkę.

Analizując wymiary osamotnienia w małżeństwie należy, jak pisze Anna Kotlarska-Michalska, zaznaczyć, że małżeństwo niejako z definicji winno wykluczać istnienie poczucia samotności i osamotnienia u małżonków z tej prostej przyczyny, że bardzo często motywacja uczuciowa ludzi wstępujących w związki małżeńskie połączona jest z chęcią  bycia z kimś blisko, z chęcią zagwarantowania sobie oparcia psychicznego w drugiej osobie. Badając motywy zawarcia małżeństwa, można odnotować, obok motywacji uczuciowej i instytucjonalnej również często motywację w formie asekuracji przed osamotnieniem.[4]

Ks. Marek Kruszewski w swojej audycji porusza wiele ciekawych zagadnień.

Coraz lepiej poznajemy kosmos, gwiazdy i planety, coraz więcej wiemy o odległych miejscach w Ameryce, Afryce, coraz więcej wiemy o filmach i firmach, makroekonomii, supermarketach i środkach czystości. Codziennie odbieramy szesnaście gigabajtów informacji. Jesteśmy zasypani wielością bodźców i sygnałów.

A pomimo to mamy wciąż słaby kontakt ze swoją męskością i kobiecością.

Tymczasem w ciele każdego i każdej z nas nie ma ani jednej komórki, która by nie była komórką kobiety albo mężczyzny. W każdej kropli krwi, skórze, włosach zapisana jest nasza genetyczna płciowość. Co wiemy o naszej męskości i kobiecości? Co mówi o niej Pismo Święte? Co piszą eksperci? Jak poczuć i uwewnętrznić męską siłę i geniusz kobiety?

Emisja – w każdy czwartek o 21.45[1] H. Liberska, M. Matuszewska, Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa, (w:) Małżeństwo: Męskość, kobiecość, miłość, konflikt, H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Poznań 2001, s. 13.

[2] Prace empiryczne tego autora z tego zakresu: Przyczynek do zjawiska samotności, Problemy Rodziny 1991, nr 4, s. 3-6; Psychologiczne badania nad samotnością, Psychologia Wychowawcza 1991, nr 5, s. 411-415; Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986; Samotność, Gdańsk 1992.

[3] Ciekawe badania na ten temat przedstawiają socjologowie niemieccy U. Beck, E. Beck-Gernsheim. W badaniach  nawiązują do tematyki bliskich związków i ich zmieniającej się natury w czasach globalizacji. Wprowadzają w niej pojęcie „rodziny światowej”, pokazując, jak niewiarygodnie zmieniły się relacje rodzinne, które w przeważającej mierze są dzisiaj zapośredniczone przez nowe media. Niegdyś rodzina była definiowana przez pryzmat miejsca – gospodarstwa domowego – i wzajemnej bliskości swoich członków.  Obecnie, jak mówią socjologowie, musimy dokonać redefinicji tej koncepcji: rodzina wcale bowiem nie przestaje być rodziną, nawet jeśli komunikację bezpośrednią zastępują czaty, skype, facebook, a jej członkowie są rozsiani po całym świecie.

U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa 2013.

[4] A. Kotlarska-Michalska, , Poczucie osamotnienia w małżeństwie, (w:) Małżeństwo: Męskość, kobiecość, miłość, konflikt, H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Poznań 2001, s. 160.