Seminarium: „Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana”

Seminarium: Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana odbyło się 30 maj 2017  na UKSW w Warszawie. Było zorganizowane przez Katedry Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW przy współpracy Sekcji Socjologii Rodziny PTS. W seminarium wzięli udział:

moderator: dr Martyna Kawińska

prelegenci: dr Małgorzata Katarzyna Szyszka KUL, dr Sabina Zalewska UKSW, Marek Grabowski prezes Fundacji Mamy i Taty.

Słowo wstępne wygłosił: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz.MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA

Tematy poruszane w dyskusji:

1. Jaka jest współczesna rodzina (krótka charakterystyka z Państwa doświadczeń naukowych i zawodowych)

2. Czy rodzina jest wartością w świadomości naszego społeczeństwa (czy to jest taka sama wartość jak w przypadku poprzednich pokoleń)

3. Jakie wartości ceni współczesna rodzina, które z nich odgrywają najważniejszą rolę:

  • czy małżeństwo jest w dalszym ciągu wartością w rodzinie, czy instytucją przestarzałą (przywileje i funkcje w małżeństwie)

– związki partnerskie jako alternatywa dla małżeństwa (czy stanowią zagrożenie dla wartości rodzinnych)

– LAT jako zagrożenie

– normy moralności małżeńskiej i rodzinnej

  • praca zawodowa jako wartość w rodzinie

– praca zawodowa kobiet a życie rodzinne

– podział obowiązków współczesnej rodziny

– Work Life Balance w praktyce

  • dziecko jako wartości w rodzinie

– czym spowodowana jest niska dzietność

-zjawisko świadomej bezdzietności a wartości rodzinne

-współczesne rodzicielstwo (jakie jest i czy różni się od rodzicielstwa realizowanego w poprzednich pokoleniach)

-rola matki i ojca we współczesnej rodzinie

– praca zawodowa rodziców a wychowanie dzieci (modele rodzicielstwa)

– komunikacja w rodzinie (płaszczyzny, sposoby)

-rodzina pełna czy monoparentalna a wychowanie dzieci

– samotne czy samodzielne rodzicielstwo

– jakie wartości przekazywane są dzieciom (wychowanie do wartości

4. Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości (ekonomiczny, moralny, kulturowy)

– Czy kryzys rodziny to to samo co zjawiska kryzysowe w rodzinie

5. Wartości w rodzinie – ciągłość, zmiana czy ewaluacja?