Syndrom Pustego Gniazda. Budowanie nowej tożsamości przez małżonków

23 – 25.05.2006

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni
EDUKACJA A PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ

wygłoszony referat:
Syndrom Pustego Gniazda. Budowanie nowej tożsamości przez małżonków