Uwarunkowania osobowości nauczyciela. Wymiar pedeutologiczny

25.10.2003

I Pedoutologiczna Konferencja Naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin: Myśl pedeutologiczna i edukacja permanentna nauczycieli

wygłoszony wykład pt.:
Uwarunkowania osobowości nauczyciela. Wymiar pedeutologiczny